Usluge

– Tapeciranje namještaja i šivanje jastuka
– Izrada krojnih listi, rezanje iverala i kantiranje
– Elektrostatsko plastificiranje metala
– Bajcanje i lakiranje drvenih pozicija
– Zavarivanje čeličnih profila, savijanje cijevi, strojobravarske usluge
– Usluga rezanja i obrade pozicija od masivnog drveta